התקנת VDI client

על מנת להתחבר למחשב מרוחק הפועל בסביבה דומה למחשבי המכללה, ניתן להתקין VDI client

VDI = Virtual Desktop Infrastructure

להנחיות התקנת VDI יש ללחוץ כאן


אגף טכנולוגיות מידע