מבחני אנגלית במעבדות מחשבים

תקציר:
מדריך לתפעול בחינות אנגלית במעבדות, הכוללות הקראת הטקסט באנגלית ואפשרויות תרגום.

הפעלה מחדש של מחשבים במעבדה והדלקת המחשבים מתוכנת השליטה LanSchool

 1.  הדלק את מחשב המרצה בלבד על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה, ובעת בקשה לשם משתמש וסיסמא הזן את שם המשתמש הציבורי (מדבקה נמצאת על מסך המחשב) והסיסמא המתאימה.
 2.  teacher
  לחץ על האייקון בשולחן העבודה.
 3.  double click
  גש עם העכבר לחץ הנמצא באזור ההודעות (ליד השעון) ולחץ לחיצה כפולה על סמל התוכנה.
 4. restart 
  בצע הפעלה מחדש למחשבי המעבדה שהיו דלוקים על ידי סימון כל המחשבים ע"י לחיצה על כפתור Ctrl ובנוסף על כפתור A בחלון הראשי ונכנס לאפשרות "Administer" ונבחר באפשרות "Student Restart " ובחלון שנפתח לחץ "אשר".

  הערה: לאחר סימון מוצלח תופיע מסגרת אדומה מסביב לכלל המחשבים.
  סימון מוצלח

 5. power on 
  שים לב לתפריט התוכנה ובמיוחד לאפשרות "Administer" מכאן תבצע את פעולת ההדלקה וההפעלה מחדש, כעת הדלק את המחשבים הכבויים על ידי לחיצה "Power On Student".
  לאחר מכן בחלון שנפתח, לחץ על כפתור ה "Power On" לאחר ההדלקה לחץ על "Close".
 6.  לאחר שכל המחשבים בכיתה נדלקו ניתן להזין את שמות המשתמשים הציבורים במחשבי המעבדה.
  פתיחת תוכנת Babylon ותוכנת TextAloud מתוכנת השליטה LanSchool
 7.  a
  בחר את כל המחשבים שכעת דלוקים על ידי לחיצה על כפתור Ctrl ובנוסף על כפתור A.
  הערה: לאחר סימון מוצלח תופיע מסגרת אדומה מסביב למחשבים.
 8.  student machine
  שים לב לתפריט התוכנה ובמיוחד לאפשרות "Administer" , מכאן נבצע את פעולת הפעלת התוכנות Babylon ו Aloud Text מרחוק, כעת בחר
  באפשרות "Run Program on Student Machine".
 9. OK
   בחלון שנפתח לחץ על כפתור "Browse" ונווט לקיצורי התוכנות בשולחן העבודה (Desktop\Public\Users:\C) בחר את הקיצור על ידי לחיצה כפולה (Open) ואשר על ידי "OK".
  בצע זאת גם לתוכנת ה Babylon וAloud Text.
  שליחת קבצים לשולחן העבודה של הסטודנטים- שימו לב – הקבצים הנשלחים לסטודנטים חייבים להיות מסוג (Text Plain (txt ללא עיצובים מיוחדים וללא טבלאות, נבצע זאת על ידי "שמירה בשם" מתוכנת ה Word ובחירה בסוג "(txt (*.Text Plain ("במקום doc/docx) ובנוסף כל הקבצים צריכים להיות בתוך תיקיה על שולחן העבודה.
 10. מסך כחול בחר את כל המחשבים שכעת דלוקים על ידי לחיצה על כפתור Ctrl ובנוסף על כפתור A .
  הערה: לאחר סימון מוצלח תופיע מסגרת אדומה מסביב למחשבים.
 11.  
 12.  send files
  שים לב לתפריט התוכנה ובמיוחד לאפשרות "Administer" מכאן תבצע את פעולת שליחת הקבצים לשולחן העבודה של הסטודנטים, כעת בחר באפשרות "Send files to Students".
  החלון שנפתח מחולק ל-2 חלקים
  test a
  חלק 1 – מיקום התיקייה בה נמצאים הקבצים למשלוח.

  user
  כעת לחץ על כפתור ה-"Browse" ונווט לקובץ כלשהו בתיקייה שהכנת מראש ובחר בו.
  מחק מהנתיב שהתקבל את שם הקובץ וכתוב במקומו את התווים *.*
  בדוגמא שלנו שם הקובץ שבחרנו הוא "txt.A "הנמצא בתיקיה Test.
  חלק 2 – מיקום תיקיית היעד
  במקרה שלנו נרצה לשלוח את הקבצים לשולחן העבודה של מחשבי הסטודנטים, לכן בחר באפשרות " Special Folder" בחר ב "Student Desktop" ולחץ על כפתור "Send Now" בסיום השליחה לחץ על כפתור "Finished".
  שימוש בתוכנות Aloud Text ו Babylon
  desktop

 13. הוספת מאמר/ים לתוכנת ה Aloud Text
  הערה : במקרה ותוכנת ה Aloud Text לא נפתחה במחשב הסטודנט, קיצור הדרך לתוכנה מופיע על שולחן העבודה.
  בתפריט התוכנה לחץ על כפתור ה-Open ובחר את הקבצים הרלוונטיים הנמצאים בשולחן העבודה בתוך תיקיית "Files LanSchool" על ידי לחיצה קבועה על כפתור ה- CTRL ובחירת הקבצים עם העכבר. בסיום הבחירה לחץ על כפתור "Open".
 14.  Text aloud
  שימוש בפקדי הקראה בתוכנת TextAloud:
  2.1 Speak – התחלת הקראת הטקסט מההתחלה.
  2.2 Speak From Cursor Aloud- הקראה ממיקום סמן העכבר בטקסט.
  2.3 Speak From start of current sentence – התחלת קריאה מתחילת המשפט.
  2.4 Speak From start of current article – התחלת הקראה מתחילת המאמר הנוכחי.
  2.5 Speak From start of first article – התחלת הקראה מתחילת המאמר הראשון.
  2.6 Speak selected Text Aloud – הקראה מטקסט מסומן.
  2.7 Pause – עצירה והמתנה במקום הקראת טקסט.
  speed
  2.8 Speed – שליטה במהירות הקראת הטקסט
  2.9 System Volume – הגברה/הנמכה של סאונד.
  babylon
 15.  הפעלת תוכנת ה-Babylon הערה : במקרה ותוכנת ה Babylon לא נפתחה במחשב הסטודנט, קיצור הדרך לתוכנה מופיע על שולחן העבודה. גש עם העכבר למילה הרלוונטית אותה תרצה לתרגם ולחץ קבוע על כפתור ה CTRL השמאלי במקלדת ובאותך רגע לחיצה ימנית עם העכבר על המילה הרלוונטית.

אגף טכנולוגיות מידע