ריכוז קישורים ללמידה ועבודה בעת חירום

הדרך לפנות לתמיכה היא רק באמצעות פתיחת קריאה מקוונת או באמצעות הדוא"ל.

1.       פתיחת קריאה במערכת מקוונת SysAid בקישור:   https://help.sapir.ac.il

2.       שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: Help@sapir.ac.il

בדף זה תוכלו למצוא קישורים רלוונטיים על פי חלוקה לטאבים השונים, המייצגים את הקבוצה אליה אתם משתייכים. לחיצה על כל טאב תאפשר צפייה בהנחיות ובקישורים הרלוונטיים לטאב זה.

חשוב: עשו ואל תעשו בשימוש במערכות מידע

  • סגל הוראה
  • סטודנטים.ות
  • מנהלה
  • כללי

הנחיות להתחברות מרחוק

חלק זה מתייחס לאפשרויות התחברות מרחוק למחשבי המכללה או לשירותי המידע באחת מן הדרכים הבאות: שימוש ב – VDI, חיבור למערכות המידע והתחברות באמצעות SSL VPN.

האפשרות המומלצת ביותר היא שימוש ב – VDI.

להנחיות התקנת VDI (Virtual Desktop Infrastrucure) המאפשר להתחבר למחשב מרוחק הפועל בסביבה דומה למחשבי המכללה

כמו כן, ניתן להתחבר למערכות המידע באופן רגיל באמצעות התחברות ל – https://is.sapir.ac.il/

להנחיות התחברות מאובטחת לשירותי המכללה באמצעות שימוש ב – SSL VPN

Add your content here…

הנחיות להתחברות מרחוק

חלק זה מתייחס לאפשרויות התחברות מרחוק למחשבי המכללה או לשירותי המידע באחת מן הדרכים הבאות: חיבור למערכות המידע או התחברות באמצעות SSL VPN.

ניתן להתחבר למערכות המידע באופן רגיל באמצעות התחברות ל – https://is.sapir.ac.il/

להנחיות התחברות מאובטחת לשירותי המכללה באמצעות שימוש ב – SSL VPN

Add your content here…

טלפוניה

ביצוע "עקוב אחרי", מדריכים למרכזיה ותפעול שלוחת הטלפון המשרדי באמצעות הטלפון הסלולרי.

טלפוניה

הנחיות להתחברות מרחוק

חלק זה מתייחס לאפשרויות התחברות מרחוק למחשבי המכללה או לשירותי המידע באחת מן הדרכים הבאות: שימוש ב – VDI, חיבור באמצעות Terminal Server או התחברות באמצעות SSL VPN. כמו כן ניתן למצוא בחלק זה הסבר בנוגע לגישה לתיבת הדוא"ל המנהלית באמצעות דפדפן והוספת תיבת מחלקתית ל – Outlook האישי.

האפשרות המומלצת ביותר היא שימוש ב – VDI.

להנחיות התקנת VDI (Virtual Desktop Infrastrucure) המאפשר להתחבר למחשב מרוחק הפועל בסביבה דומה למחשבי המכללה

להנחיות עבודה עם Zoom במחשבי VDI שרצים על מערכת הפעלה Windows

להנחיות לפתרון בעיית שמע בעבודה על מחשבי VDI

להנחיות התחברות באמצעות שימוש ב – Terminal server

להנחיות התחברות מאובטחת לשירותי המכללה באמצעות שימוש ב – SSL VPN

גישה לדואר אלקטרוני בלבד לעובדי מנהלה אפשרית גם דרך דפדפן בדף שרותי מידע מזוהים https://is.sapir.ac.il/

לצפייה בסרטון הסבר בנוגע להוספת תיבה מחלקתית ל – Outlook  האישי

להנחיות הרכבת הסים בסטיק והתקנת הסטיק לצורך קבלת גישה לאינטרנט

Add your content here…

הנחיות להתחברות מרחוק

חלק זה מתייחס לאפשרויות התחברות מרחוק למחשבי המכללה או לשירותי המידע באחת מן הדרכים הבאות: חיבור למערכות המידע או התחברות באמצעות SSL VPN.

ניתן להתחבר למערכות המידע באופן רגיל באמצעות התחברות ל – https://is.sapir.ac.il/

אפשרות נוספת להתחברות מאובטחת לשירותי המכללה היא באמצעות שימוש ב – SSL VPN. להנחיות התחברות יש ללחוץ כאן

Add your content here…


אגף טכנולוגיות מידע