מידע אישי לסטודנטים

במערכת המידע האישי לסטודנטים ניתן לצפות במערכת השעות, לבצע תשלומים ולקבל פירוט עליהם, להירשם לקורסים, לראות את מועדי הבחינות והציונים שהוזנו במערכת, ועוד. בדף זה מצורפים מדריכים המסבירים כיצד לבצע פעולות שונות במערכת.


אגף טכנולוגיות מידע