מדיניות פרסום והפצת מידע

מידע המופץ על ידי עובדים בקמפוס כפוף לחוקי מדינת ישראל ונהלים הפנימיים של המכללה.

 • ככלל – כל מידע המופץ במיילים, פקסים, טלפונים, רשתות חברתיות, לוחות מודעות אלקטרונים או אתרים שונים כולל אתר המכללה, הוא מידע פרסומי וחלות עליו ההנחיות הקבועות בחוק וכללי האתיקה. יש להימנע ממיילים ומסרונים פרסומיים שיש בהם חומרים הקוראים לציבור להוציא כספים הן בהיבט העיסקי והן בהיבט של פעילויות אחרות. יש להימנע ממסרים העוסקים בתכנים פוליטיים, דתיים, ותכנים העלולים להתפרש כהנעה לדבר עבירה על החוק (גזענות, אלימות, פשעים ועבירות שונות). יש להימנע מתכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור, להימנע מפרסום תכנים הנוגעים לקטינים/חסויים ללא רשות הוריהם או האפוטרופוס, יש להימנע מלפגוע בצנעת הפרט או תכנים העלולים לפגוע בשמו הטוב של מן דהוא. יש להמנע מהפצת תכנים העלולים לפגוע בקניין הרוחני.

פרמטרים שיש לקחת בחשבון בזמן הפצת מידע:

  1. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981 – האוסרת פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם.
  2. הנחיית הרשות למשפט וטכנולוגיה האוסרת על פרסום מספרי תעודת זהות.
  3. חוק התקשורת (בזק ושידוריםתיקון מס' 40) , התשס"ח-2008 – שבין היתר אוסר על שליחת הודעות מייל ,מסרון או פקס בעלי תוכן מסחרי לנמען ללא הסכמתו.
  4. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 – המסדיר את הזכות הרוחנית הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה של העתקה, פרסום, שידור, הפצה וכיו"ב
  5. כללי התנהגות נאותה המקובלת ברשת האינטרנט, באמצעי תקשורת המוניים ויחסי הציבור.
  6. נהלים פנימיים לניצול יעיל של משאבי מחשוב, אבטחת מידע וביצועים מירביים

הכללים שעליהם יש להקפיד:

  • א.  כונן L נוצר ע"מ לאפשר פרסום באינטרנט של מידע ציבורי בצורה קלה – באמצעות אתר .w3.sapir.ac.il אין לפרסם באתרים ציבוריים (בכלל זה אתר w3.sapir.ac.il )של המכללה מידע הנוגד את הכללים לעיל. בפרט, אין לפרסם מספרי תעודת זהות, מסמכים מוגנים בזכויות יוצרים, ומידע בפרויקטים המפרט תהליכים במפעלים ללא הסכמתם המפורשת בכתב. יש לקחת בחשבון שהחומר בכונן זה חשוף לרשת האינטרנט וחשוף לכלל ציבור הגולשים בארץ ובעולם ללא מגבלה. על הפרסום בכונן זה לעמוד בסטנדרטים מקובלים בעולם מבחינה חוקית ואתית וכמובן בסטנדרטים ראויים לחומרים פרסומיים. דגש – פרסום לא ראוי עלול לפגוע במוניטין ומותג המכללה.
  • ב. שרת התכתובות במכלול הינו כלי רב עוצמה להפצת הודעות מייל לכלל הסטודנטים והמרצים. המקבל הרשאת שימוש בו צריך להבין היטב את משמעות החתכים הנדרשים לשליחת הודעות לאוכלוסייה המיועדת, ולא מעבר לכך. טכנולוגית, התוכנה אינה מאפשרת הרשאות סלקטיביות, על כן על כל משתמש להקפיד בחתך מתאים. חל איסור על בעלי תפקיד לשלוח מיילים לסטודנטים שאינם משתייכים למחלקתו. עליו להקפיד לשלוח רק תכנים העוסקים בענייני הקשורים לפעילות המחלקה. כל תוכן אחר חייב באישור מראש ובכתב מדובר המכללה. רק למחלקת שיווק ודוברות מותר לשלוח מיילים לכלל הסטודנטים.
  • ג. הודעות מייל יש לשלוח בתפוצה מבוקרת. רשימת הנמענים תהיה בעותק חסוי (Bcc) כך ששאר הנמענים לא ייחשפו אליה, ולא יצורפו מסמכים להודעה – ניתן לשלוח קישור לקובץ שיפנה ל w3.sapir.ac.il
  • בכל הערוצים לעיל, תוכן ההודעות יהיה תוכן ארגוני של המכללה. אין לשלוח באף אחד מהערוצים לעיל תוכן פרסומי או שאינו שייך ישירות לתוכן ארגוני. רק יחידת רווחת עובדים רשאית להפיץ או לאשר הפצה של מידע שאינו ארגוני (לדוגמא קריאה לתרומות, מבצעים לעובדים, וכד')
  • מובהר שעובד שלא יפעל על פי כללים אלו – הנהלת המכללה תשקול הסרת הרשאותיו לביצוע פעולות דומות בעתיד.

אגף טכנולוגיות מידע