הנחיות לסטודנט הנבחן במעבדת מחשבים

הנחיות לסטודנט הנבחן במעבדת מחשבים עם ניתוק כונן F ו-P:

  1. כניסה למחשב לפני הבחינה (סטודנט):

1.1.    היכנס למחשב (Login) באמצעות חשבון המשתמש האישי שלך בלבד.  
(זהה לחשבון המידע האישי).

1.2.    הערה חשובה: באחריות הסטודנט לוודא לפחות שבוע לפני הבחינה כי החשבון פעיל ותקין.
במקרה של בעיה בכניסה לחשבון יש לפנות ל- 
מוקד התמיכה במערכות מידע לפני הבחינה.

  1. שמירת קבצים במהלך הבחינה (סטודנט)

2.1.    במהלך הבחינה יש לשמור את קובץ התשובות בכונן זמני D:/ (ניתן לשמור ללא הגבלה).

2.2.    שם קובץ התשובות חייב להיות זהה למספר הנבחן הייחודי של הסטודנט (לדוגמה: אם מספר הנבחן הוא 123456 יש לשמור בשם זה).

2.3.    הערה: אם יש יותר מקובץ תשובות אחד, ניתן להוסיף אות לשם הקובץ. לדוגמה: 123456a 123456b וכן הלאה.

  1. מסירת קובץ התשובות (סטודנט)

3.1.    העתק את קובץ/ קבצי התשובות מהתיקייה D:/ לתיקיית התשובות כפי שמופיע בהנחיית המרצה בדף שאלון הבחינה.

3.2.    שים לב: לא ניתן למחוק קבצים שנמסרו. במקרה הצורך, ניתן לשמור קבצי תשובות בשם שונה (המכיל את מספר הנבחן), ולהעתיקם שוב (לדוגמה: 123456abc).  

  1. בדיקת תקינות מסירת קובץ התשובות (סטודנט)

4.1.    בדוק אם גודל קובץ התשובות השמור ב-D:/ וקובץ התשובות בתיקיית התשובות – שווה.

4.2.    אם גודל הקבצים לא שווה:

4.2.1. שנה את שם קובץ התשובות ב- D:/ ע"י הוספת אות כלשהי למספר הנבחן (לדוגמה: 123456z).

4.2.2. העתק מחדש את הקובץ מ- D:/ לתיקיית התשובות.

4.3.    שים לב: לא ניתן למחוק קובץ שנמסר, אלא יש להעתיקו שוב כמפורט לעיל.


אגף טכנולוגיות מידע