עבודה בשיתוף קבצים

למשתמשים המשויכים למסלול תקשורת ישנו כונן נוסף: Shared Project Spaces שיופיע ברשימת הכוננים במסך ה- EditShare.

ישנם שני כוננים משותפים, אחד לכל כיתה:

  • שנה ב' – NewsBetProj
  • שנה ג'- NewsGimelProj     

גם במקרה הזה, כדי להתחבר לכונן, יש לבחור אות מתוך הרשימה (אין חשיבות לאות עצמה, זה רק לצורך סימון וזיהוי בavid).

יצרת פרויקט משותף ב- Avid

נשמור את הפרויקט על הכונן המשותף המיועד לפרויקטים ולא למדיה (שמסתיים במילים Project Space)


אגף טכנולוגיות מידע