OFFLINE

כשרואים דברים בOFFLINE, בודקים קודם כמה דברים:

הכונן רשת נראה ואפשר לדגום עליו (פותחים את החלון דגימה והוא לא אפור, הוא נותן לבחור אותו.) אם זה אפור, אז הולכים לפתרון של ה CONSOLE – ALLDRIVES.

  • אם הוא לא אפור, אז אין מה לגעת בCONSOLE.

להפך, אם הכונן בסדר (נותן לדגום בו) כשפותחים CONSOLE ורושמת ALLDRIVES, הוא ינתק את הדיסק ולא ייתן לדגום בו עד שלא כותבים עוד פעם את הפקודה!!!

הOMFI בחוץ, לא בתוך תיקייה, ואף אחד לא שינה לו את השם (זה נשמע דבילי, אבל לרוב זה מה שפותר את רוב הבעיות).

מוחקים את שתי הקבצים "עם הטלוויזיות" וממתינים שAVID יעשה SCAN לדיסק עם תיקיית הOMFI (עם הוא לא עושה, לחזור לשני השלבים הקודמים כי משהו לא בסדר).

אם בטוחים ב 100% שהכול בסדר, לצאת מהAVID ולהיכנס עליו עוד פעם.

אם עדיין הכול בOFFLINE לנסות לעשות RELINK או RECONECT (קליק ימני וSEQUENCE – OK בהגדרות DEFAULT).
אם אחרי כל זה, עדיין יש בעיה, כנראה הOMFI שבחוץ לא שייך לפרויקט שרוצים לפתוח. הסטודנט שהוא טועה, אבל כדי לבדוק אפשר לפתוח BIN חדש ולעשות IMPORT לאחד משני הקבצים עם הטלוויזיות,(אחד נותן הודעת שגיאה והשני מעלה לBIN את כל החומרים שיש בOMFI) כדי להראות לו מה באמת יש בתיקייה.


אגף טכנולוגיות מידע