נוהל סגירת חשבון לסטודנטים

עם תום תקופת לימודיך ועל פי תנאי החשבון שנפתח לצורך לימודיך, החשבון ייסגר ויימחק על פי לוחות הזמנים המפורסמים.

משמעות סגירת החשבון:

  1. הגישה לקבצים הנמצאים בענן של Google ושל Microsoft תחת החשבון בספיר המסתיים ב – @mail.sapir.ac.il תיחסם והקבצים יימחקו.
  2. הרשאת שימוש בתוכנות Microsoft Office שהותקנו בהתקנים השונים באמצעות החשבון שלך בספיר תופסק.
  3. הרשאת שימוש בתחנה הוירטואלית שלך (VDO) במידה והוקצתה, תופסק.

להלן קישור למדריכים שיסייעו לך בהעברת החומרים לענן פרטי:
העברת תכנים מ – Google Drive
העברת תכנים מ – Microsoft OneDrive


אגף טכנולוגיות מידע