הנחיות למרצה המקיים בחינה במעבדות מחשבים

הנחיות למרצה המקיים בחינה במעבדות מחשבים עם ניתוק כונן F ו-P

  1. היערכות טכנית (באחריות המרצה):

1.1.    לפני מועד הבחינה, במחשב האישי שלך במכללה, מפה את כונן המבחנים באמצעות הפקודה: 

$Net use x: \\metis\answers

1.2.    צור תיקיית קבצי נתונים תחת X:\. (לדוגמה: X:\data123).

1.3.    העלה לתיקייה זו את כל קבצי הנתונים (חומרי גלם) הנדרשים לבחינה.  הערה: אם קבצי הנתונים חסויים, ניתן להעלותם סמוך להתחלת הבחינה.

1.4.    צור תיקיית קבצי תשובות סטודנטים תחת X:\_answers             
לדוגמא    x:\_answers\answers_20-01-2020

        תיקייה זו ניתנת לגישה ע"י המרצה בלבד, מהמחשב האישי שלו.

1.5.    בשאלון הבחינה: יש לציין את מיקום קבצי הנתונים (חומרי הגלם), למשל x:\data123
ואת מיקום תיקיית מסירת קבצי התשובות. למשל x:\_answers\answers_20-01-2020

  1. הנחיית הסטודנטים (באחריות המרצה)

2.1.    יש להנחות את הסטודנטים בתהליך ביצוע והגשת בחינה במעבדת מחשבים לפחות שבועיים לפני מועד הבחינה.

2.2.    יש לשלוח לסטודנטים דף הנחיות לסטודנט הנבחן במעבדת מחשבים עם ניתוק כונן F ו-P

  1. תמיכה טכנית בעת בחינה במעבדת מחשבים

3.1.    בעת בחינה במעבדת מחשבים ניתן להסתייע בטכנאי לצורך טיפול בתקלה טכנית בלבד.

3.2.    הקריאה לטכנאי תתבצע באמצעות המשגיח בבחינה ע"י פניה טלפונית למוקד התמיכה.

3.3.    הערה חשובה: בעת הבחינה אסור לטכנאים להדריך או לסייע לסטודנטים בשמירת קבצים. 


אגף טכנולוגיות מידע