טפסים ואישורים מנהלתיים

טופס הזמנת מעבדה לקורס ולבחינה (להורדה)

מטרת הטופס: הזמנת מעבדת מחשבים לקורס לסמסטר,כולל מועדי בחינה ומועדי חשיפה לקורס.

 • באחריות הרכזת למלא טופס זה עבור כל קורס הנלמד במעבדת מחשבים, ולהעבירו ליחידת המחשב (help@sapir.ac.il) ולמדור בחינות (exams@sapir.ac.il) עד 60 יום לפני תחילת סמסטר.

להורדה

טופס בקשה להשתתפות המכללה ברכישת מחשב נייד (מילוי ידני)

טופס בקשה לפיתוח/התאמת מערכת מידע (מילוי ידני)

מטרת הטופס: לבקש התאמה/פיתוח מערכת מידע מנהלתית.

הסבר על טופס בקשה לפיתוח/התאמת מערכת מידע:

 • יש להגיש את הטופס בכל מקרה בו מאותר תהליך בעייתי בו פיתוח מערכת מידע או שינוי במ"מ קיימת עשוי לספק מידע לא קיים/ייעול תהליך, שיפור בתצוגת המידע או תפועל נוח יותר.
 • הטופס משמש: מרצה/מורה/עובד מנהלה בקמפוס ספיר.
 • הטופס מאושר על ידי: ראש היחידה הארגונית אליו משוייך העובד (רמ"ח, רכז וכדומה).

להורדה

טופס בקשה לניתוב כתובת דוא"ל (מילוי ידני)

מטרת הטופס: לבקש ניתוב כתובת דוא"ל

הסבר על טופס בקשה לניתוב כתובת דוא"ל:

 • יש להגיש את הטופס כאשר קיים צורך לנתב כתובת דוא"ל פרטית לכתובת הקשורה לפונקציה או תפקיד מתחלף.
 • הטופס משמש: עובדי מנהלה.
 • הטופס מאושר על ידי: ראש היחיידה הארגונית אליו משוייך העובד (רמ"ח, רכז וכדומה).

להורדה

טופס בקשה לפתיחת כונן משותף (מילוי ידני)

מטרת הטופס:  לבקש פתיחת כונן משותף – כונן G.
הסבר על טופס בקשה לפתיחת כונן משותף:

 • יש להגיש את הטופס: כאשר יש צורך בעבודה משותפת על כונן משותף של מספר אנשים.
 • הטופס משמש: מרצים/מורים.
 • הטופס מאושר על ידי: מרצים/מורים.

להורדה

טופס בקשה לפתיחת חשבון (מילוי ידני)

מטרת הטופס: לבקש פתיחת חשבון חדש.
הסבר על טופס בקשה לפתיחת חשבון:

 • יש להגיש את הטופס בכל מקרה שנוסף עובד לתאגיד.
 • הטופס משמש: עובד חדש בתאגיד.
 • הטופס מאושר על ידי: ראש היחידה הארגונית אליה משויך העובד.

להורדה


אגף טכנולוגיות מידע