רשימת הפרופילים של VDI הזמנים כרגע

להלן רשימת המחשבים הוירטואליים (פרופילי VDI) הקיימים במכללה:

לצפייה בתוכנות המותקנות בכל פרופיל

קהל יעדשם הפרופיל
Lab 10001 – STEMמעבדה 10001
Lab 10002 – STNWמעבדה 10002
Binyanהנדסאים בניין
Data Mining 2017כריית נתונים ובינה עסקית
InfoSysקורס של InfoSys
Teachers' Dedicated Poolמרצים – עמדות קבועות
Minhala Dedicated 2מנהלה  – עמדות קבועות
Minhala (Windows 7)מנהלה  – מזדמן
SolidWorks2017סוליד
SQL-IMDקורס  – עצוב תעשייתי
SQL-TMDקורס – פרסום ושיווק
Students' pool for occasional useסטודנטים – מזדמן
Teachers VDIמרצים – מזדמן

אגף טכנולוגיות מידע