שרותי תמיכה בבחינות במעבדות המחשבים

כיצד פונים לבקשת תמיכה בבחינה הנערכת במעבדה?

כל מרצה המעוניין/נת לקיים בחינה/בוחן במעבדת מחשבים מתבקש/ת למלא טופס הזמנת בחינה ולהעבירו לאגף טכנולוגיות מידע, לפחות שבוע לפני מועד הבחינה, בדוא"ל: help@sapir.ac.il . חשוב לציין בטופס מה הם היישומים הצפויים להיות בשימוש, אומדן גודל/ פורמט קובץ התשובות (קובץ טקסט, תמונה, סרט וידאו וכד') ודרישות טכניות מיוחדות.

אפיונים ייחודים לבחינות:

  • שמירת קבצים ב- P:/Dlearn/_answers
  • שימוש בחשבון משתמש אישי
  • ניתוק אינטרנט בלבד (חסימת גישה לגלישה באינטרנט. כונני רשת זמינים)
  • ניתוק כונן רשת אישי – כונן F  + כונן P הציבורי
  • מבחן מימ"ד
  • מבחן מקוון דרך מערכת הלי-מוד
  • מבחן ב- VDI (נא לציין את שם ה- pool ).

שמירת קבצים ב- P:/Dlearn/_answers  

על הסטודנטים להיכנס (login) למחשבים במעבדה עם שם המשתמש והסיסמא האישיים. עליהם לוודא, שבוע לפני הבחינה, שהם מצליחים להיכנס עם שם המשתמש והסיסמא האישיים שלהם, על מנת שיהיה מספיק זמן לאפס סיסמא אם נדרש.
שמירת הקבצים מתבצעת בתיקייה ייעודית, שעל המרצה ליצור ב- P:/dlearn/_answers.  זאת התיקייה המשמשת להגשת קבצי הבחינה על ידי הסטודנטים.
בתיקיה זו מדיניות הרשאות המאפשרת לכל סטודנט ליצור קובץ, אך לא לעיין בו.  אין לסטודנט הרשאות ליצור תיקייה. במידה והסטודנט מגיש מספר קבצים, עליו לכווץ אותם  ב- ZIP לפני העתקה לתיקייה הייעודית שיצא המרצה ב-  P:/Dlearn/_answers.
על המרצה לפתוח מבעוד מועד, תיקייה לבחינה ב P:/Dlearn ולשים שם כל חומר שהסטודנטים יצטרכו לבחינה (חומר גלם).  תיקייה זו היא ציבורית. אם החומר צריך להיות חסוי לפני הבחינה, על המרצה להעתיק אותו סמוך לתחילתה.

הסטודנטים שומרים את קובץ התשובות בתחילת הבחינה בכונן D ועובדים עליו במהלך הבחינה.  עליהם לשמור אותו בשם מספר הנבחן שהם מקבלים ממדור בחינות (אישי וייחודי לכל סטודנט).  בסיום הבחינה, כאשר הם מעוניינים להגיש, עליהם להעתיק את קובץ התשובות לתיקייה שיצר המרצה ב- P:/Dlearn/_answers.

לאחר ההעתקה, הסטודנטים יכולים לבדוק שהחומר עבר, רק ע"י השוואת גודל הקובץ בין מה שהגישו לתיקייה הייעודית ב- P:/Dlearn/_answers לבין הקובץ שעליו עבדו בכונן  D.  הם לא יכולים לעשות שום דבר אחר (לא לקרוא, לא לשנות, לא לפתוח, לא למחוק). במקרה וסטודנט טעה או משהו לא עבד כמו שצריך, הסטודנט צריך לתקן ואז לשנות את שם הקובץ  לפני הגשה (מספר נבחן בתוספת אות "B" או "ב", למשל) ולהגיש את הקובץ בשם החדש. הוא לא יכול להגיש קובץ עם אותו שם.  בנוסף, הסטודנט לא יכול להגיש תיקייה עם מספר קבצים.  במידה והסטודנט מגיש מספר קבצים, עליו לכווץ אותם  ב- ZIP לפני העתקה לתיקייה הייעודית ב-  P:/Dlearn/_answers.

האחריות להדריך את הסטודנטים בכל האמור לעיל, לפני הבחינה, היא של המרצים.  מומלץ לתרגל תהליך של בחינה, באחד השיעורים בזמן הסמסטר. מומלץ לכתוב את ההנחיות לסטודנטים על גבי שאלון הבחינה.

אגף טכנולוגיות מידע ישמח לסייע בהדרכה למרצים בתאום מראש, על מנת שהכול יהיה ברור וללא תקלות.

הנחיות למרצה

הנחיות לסטודנט הנבחן

מבחן עם רשת חיצונית אך ללא גישה לאינטרנט:

ניתן לבקש ניתוק אינטרנט.  המשמעות היא שאין גישה לגלישה באינטרנט.  היציאה לאינטרנט חסומה במעבדה, אך יש גישה לכונני רשת.

ניתוק כונן רשת אישי – כונן F  + כונן P הציבורי   
ניתן לבקש ניתוק של כונן F – כונן הרשת האישי של הסטודנט, וניתוק של כונן P הציבורי.

מבחני אנגלית במעבדות 


בחינות במערכת הלי-מוד

ניתן לקיים בחינות באמצעות שימוש ברכיב "בוחן" (quiz) בלי-מוד. לקבלת הנחיות והדרכה נא פתחו קריאת שירות.

הגדרת בוחן לביצוע בסביבת דפדפן מאובטח – SEB – Secured Exam Browser

שימוש בתוכנת הקראה בעברית Almareader

         הנחיות לטכנאי אגף טכנולוגיות מידע התומכhttps://it.sapir.ac.il/minhala/guide_for-tech-testים בבחינות במעבדות 

         איסוף קבצי תשובות באמצעות התקנים חיצוניים כגון DiskOnKey אינם נתמכים.

         תמיכה בבחינות מקבלת עדיפות גבוהה – בעת תקלה טכנית בזמן בחינה במעבדה, יש לפנות למשגיחים של מדור בחינות היודעים להשיג את הטכנאי התומך בטלפון נייד ייעודי לתמיכת בחינות


אגף טכנולוגיות מידע